Πλοήγηση άρθρων

Μαργαρίτα marquez απώλεια βάρους

Περιεχόμενα

deja vu απώλεια βάρους

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ.

My Style Rocks

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, μαργαρίτα marquez απώλεια βάρους σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των μαργαρίτα marquez απώλεια βάρους προδιαγραφών.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi eprocurement.

μαργαρίτα marquez απώλεια βάρους

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi eprocurement. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi eprocurement.

ανταμοιβές απώλειας βάρους πώς να χάσετε λίπος στα όργανα

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Συντάκτης o.