Συρίγγιο Περιεδρικό – Δερματικό Συρίγγιο Πρωκτού

Απώλεια βάρους με συρίγγιο, Συρίγγια του Λεπτού Εντέρου - Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος

Περιεχόμενα

  Διάγνωση Συμπτώματα και Σημεία Ο σχηματισμός του μετεγχειρητικού συριγγίου σηματοδοτείται από πυρετό, κοιλιακό πόνο και διάταση.

  απώλεια βάρους με συρίγγιο

  Συχνά αναγνωρίζεται μια λοίμωξη ενός τραύματος και παροχετεύεται για ημέρες μετεγχειρητικά με ταυτόχρονη παροχέτευση απώλεια βάρους με συρίγγιο περιεχομένου διαμέσου της κοιλιακής τομής.

  Τα αυθόρμητα συρίγγια από τα νεοπλάσματα ή την φλεγμονώδη νόσο συνήθως αναπτύσσονται με πιο αργή πορεία. Τα εντεροδερματικά Σκούμπι καίγονται λίπος συχνά σχετίζονται με αποστήματα τα οποία συχνά παροχετεύουν ατελώς με συριγγοποίηση έτσι ώστε η εμμένουσα σήψη να αποτελεί μια συχνή κατάσταση.

  απώλεια βάρους με συρίγγιο

  Η διαφυγή απώλεια βάρους με συρίγγιο εντερικού υγρού διαμέσου του συριγγίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαβρώσεις στο δέρμα και στους ιστούς του κοιλιακού τοιχώματος. Η επιμένουσα σήψη απώλεια βάρους με συρίγγιο η δυσκολία στην θρέψη του ασθενούς συμβάλλουν στην ταχεία απώλεια βάρους. Απεικονιστικές Εξετάσεις Ο στόχος των απεικονιστικών εξετάσεων είναι η εντόπιση ταυτόχρονης κοιλιακής παθολογίας και ο χαρακτηρισμός του συριγγίου.

  απώλεια βάρους με συρίγγιο

  Οι εξετάσεις με σκιαγραφικό μέσο που χορηγείται από το στόμα, από το ορθό απώλεια βάρους με συρίγγιο διαμέσου του συριγγίου συριγγογραφία διαγράφει την ανώμαλη ανατομία, καθώς και την εσωτερική εντερική νόσο και παρουσιάζει την θέση και τον αριθμό των συριγγίων, το μήκος και την πορεία τους, τις σχετιζόμενες αποστηματικές κοιλότητες και την παρουσία περιφερικής απόφραξης.

  Οι ακτινολόγοι μπορούν να εισχωρήσουν καθετήρες εντός του αυλού και να παρέχουν λεπτομερή διαγνωστική πληροφορία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι επίσης θεραπευτική.

  απώλεια λίπους μούρων σημαντικός ορισμός απώλειας βάρους harrison

  Οι αξονικές τομογραφίες, η ενδοσκόπηση και άλλες ειδικές εξετάσεις μπορεί να ενδείκνυνται σε συγκεκριμένους ασθενείς. Θεραπεία Η αρχική απώλεια βάρους με συρίγγιο ενός εντεροδερματικού συριγγίου περιλαμβάνει την αναγνώριση του συριγγίου, τον έλεγχο της σήψης, την αναζωογόνηση, την τοπική περιποίηση του τραύματος και την βελτίωση της διατροφής.

  απώλεια βάρους με συρίγγιο αιτίες χαμηλής αιμοσφαιρίνης και απώλεια βάρους

  Μια συστηματική προσέγγιση η οποία συνδυάζει διαγνωστικές, υποστηρικτικές και χειρουργικές επεμβάσεις είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση του ασθενούς με συρίγγια.

  Ο κατάλληλος συγχρονισμός της επέμβασης είναι το ίδιο σημαντικός όπως και σε μερικές άλλες καταστάσεις. Αν τα συρίγγια πρόκειται να επουλωθούν συντηρητικά, αυτό συνήθως επιτυγχάνεται εντός εβδομάδων μετά την εκρίζωση της λοίμωξης και την παροχή επαρκούς διατροφικής υποστήριξης.

  perimenopause ιστορίες απώλειας βάρους 46 και αγωνίζονται να χάσουν βάρος

  Σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνεται η επούλωση εντός 6 εβδομάδων, συχνά θα χρειαστούν χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να αναβάλλεται, μέχρι κάποιος να προβλέψει ότι έχει παρέλθει η φάση με τις οξείες συμφύσεις που σχετίζονται με το εντεροδερματικό συρίγγιο και η διατροφή έχει βελτιστοποιηθεί τυπικά τουλάχιστον 3 μήνες μετά από την τελευταία χειρουργική επέμβαση. Το συρίγγιο θα πρέπει να αφαιρεθεί, η σχετιζόμενη απόφραξη να αποκατασταθεί και να επανέλθει η συνέχεια του εντερικού σωλήνα με μια λειτουργική τελικο—τελική αναστόμωση.